HĽADANIE

Ako vrátiť 13% na štúdium: zaoberáme sa nuansami daňových odpočtov

Sťažujúc sa na vysoké náklady na vzdelanie, mnoho dokoncanepredpokladajte, že časť sumy vynaloženej na školenie môže byť splatená. Za týmto účelom budete musieť zbierať dokumenty, poskytovať informácie o príjmoch a pokúsiť sa zistiť, ako sa vrátiť 13% na štúdium. A vzhľadom na to, že 2/3 všetkých študentov sú vyškolení na základe platenia, táto téma by mala byť zaujímavá pre mnohých.

Teoretický základ

Ako vrátiť 13% na štúdium

Právne predpisy stanovujú, že každýDaňovník má právo na sociálne odpočty. Príslušný Kódex federácie uvádza prípady, v ktorých je to možné. Zrážky zo sociálnej dane sa teda môžu dať zo sumy, ktorá bola vyplatená za vzdelanie v každom kalendárnom roku. Súčasne je možné získať čiastočnú náhradu vo výške 13 percent za štúdium, a to ako za ich platené vzdelanie, tak aj za vzdelávanie domácich a adoptovaných detí, bratov alebo sestier.

Rodičia môžu počítať s daňovými odpočtomkým ich deti nezmení 24 rokov. Pritom musia byť vyškolení v oddelení na plný úväzok. Strážcovia môžu dostávať odmenu za výplatu vzdelania svojich oddelení až do veku 18 rokov. Výška kompenzácie pre obidvoch rodičov však nesmie prekročiť 50 tisíc rubľov za dieťa. Vrátenie záujmu o štúdium sa tiež uskutočňuje v prípade platby za vzdelávanie v dennom oddelení bratov alebo sestry, ktoré sú mladšie ako 24 rokov.

Podmienky pre platby a náhrady škody

Návrat 13% zo štúdia

Aby získali 13 percent na štúdium,Vaša škola by mala mať licenciu alebo iný dokument potvrdzujúci jej štatút. Je pravda, že ak sa platba uskutoční na úkor kapitálu materskej spoločnosti, nebudú poskytnuté žiadne kompenzačné platby. Ďalšou podmienkou je povinné predloženie daňového priznania na konci vykazovaného obdobia.

Upozorňujeme, že základ prevzdelanie detí nemôže byť viac ako 50 000. A ak ste vynaložili peniaze na vlastné vzdelanie, štát vám vráti 13% zo sumy, ktorá nepresiahne 120 000 rubľov v priebehu jedného kalendárneho roka. Súčasne je možné zostaviť daňové odpočty za predchádzajúce tri roky predložením príslušných výkazov ziskov a strát a súvisiacich dokumentov.

Ako je platba vyhotovená

Pred snídaním o tom, kde budete stráviťpeniaze vrátené štátom, opýtajte sa, ako vrátiť 13% na štúdium. Na začiatok musia byť splnené všetky podmienky týkajúce sa vzdelávacej inštitúcie a vek stážistov (pri platbe za vzdelávanie detí, bratov, sestry). Okrem toho musia byť všetky príjmy daňovníka deklarované a predložené príslušnému orgánu v rámci časového obdobia, ktoré je na to určené.

Ak sú splnené všetky podmienky zabezpečujúce návratnosť 13percentá zo štúdie, potom môžete požiadať o kompenzáciu za výplatu školenia. Rozhodnutie o každom konkrétnom prípade a výpočet čiastok, ktoré sa majú uhradiť, sa prijme do troch mesiacov. Ak sa počas tejto doby odo dňa podania žiadosti o náhradu škody, ktoré ste nedostali daň alebo peniaze, alebo odmietnutie spolu s odôvodnením, potom máte plné právo podať sťažnosť k vyššiemu orgánu.

Požadované dokumenty

13% na štúdium

Pred odchodom do daňovej služby je to žiaducedôkladne pochopiť, ako vrátiť 13 percent za štúdium. Ak vám chýba dokument, čiastka, na ktorú sa spoliehate, nebude kompenzovaná. Zoznam požadovaných cenných papierov zahŕňa nasledovné:

  • vyplnené vyhlásenie;
  • vyhlásenie daňovej služby o odškodnení;
  • informácie o mzdách vydaných v špeciálnej forme 2-NDFL;
  • zmluva so vzdelávacou inštitúciou, v ktorej sú platené služby predpísané;
  • príkazy, platobné príkazy alebo iné doklady, ktoré potvrdzujú platbu vzdelania.

Ak podáte daňový odpočetdetského vzdelávania, je stále nutné certifikát, ktorý potvrdzuje na plný úväzok vzdelanie, rodný list dieťaťa (alebo doklad o vymenovaní opatrovníctvo). Keď výučba súrodenci musieť potvrdiť váš vzťah.

Dôležité nuansy

Získajte 13% na štúdium

Ak chcete zistiť, ako sa vrátiť 13percenta za štúdiu predtým, ako prejdete k dani, môžete jednoducho prevziať program na oficiálnej webovej stránke federálnej daňovej služby, aby ste vyplnili toto vyhlásenie, a nezávisle zistiť, či máte nárok na odškodnenie. Ak áno, môžete začať zhromažďovať dokumenty.

Upozorňujeme, že platiteľ uvedený v platbeinštrukcie alebo potvrdenia by mal byť osobou, ktorá podá daňovú zrážku. V opačnom prípade nemusí byť daň vrátená. Tiež je potrebné vedieť, že predkladanie potvrdení o školení pred koncom daňového obdobia je zbytočné. Potrebujete poskytnúť iba dokumenty v mieste registrácie. Mimochodom, čiastky zaplatené za výučbu nielen v inštitúcii vyššieho vzdelávania sú predmetom návratnosti. Kompenzujte platenú záhradnú, školskú a strednú odbornú prípravu.

Okrem toho buďte pripravení na to, čo môžetenevráťte celú sumu, na ktorú počítate. Výška vrátenej daňovej výhody závisí nielen od toho, koľko ste strávili. Rovnako dôležitá je suma, ktorá bola zaplatená z vášho príjmu do rozpočtu ako dane.

  • vyhodnotenia: