HĽADANIE

Vízum do Maďarska: ako sa dostať k ruskému občanovi

Ako táto krajina strednej Európy v decembri2007 vstúpil do Schengenskej dohody, stal sa veľmi prístupným pre občanov Európskej únie. Ale pre obyvateľov východných štátov vznikli nové ťažkosti pri vstupe do vstupu. Teraz, načerpať termálne kúpaliská v Budapešti, opaľovať sa pri jazere Balaton a pozrieť sa na Pashto, musíte urobiť takzvaný Schengen. A ťažkosti nie sú v hodnote dôveryhodnej značky, ale pri zhromažďovaní potrebného balíka dokumentov.

Víza do Maďarska
Avšak v súčasnom stave krajiny existujú ajVýhody: schengenské víza do Maďarska dávajú držiteľovi právo cestovať po celej Európe (okrem niekoľkých krajín). K dispozícii máte tri možnosti. Prvé - na maďarské veľvyslanectvo v Moskve, ako aj na konzuláty republiky, ktoré sa nachádzajú v Petrohrade alebo Jekaterinburgu. Výhody tejto možnosti: konáte nezávisle, bez preplácania sprostredkovateľom. Nevýhody: musíte sa vopred predregistrovať na webových stránkach veľvyslanectiev / konzulátov, prísť tam a zorganizovať rozhovor. Víza do Ruska pre Maďarov od leta 2014 môžu byť otvorené a prostredníctvom špeciálneho centra v Moskve. Jediná nevýhoda tejto možnosti: dodatočné náklady (približne 25-30 USD) pre sprostredkovateľské služby. Výhody sú nepochybne väčšie: pomoc konzultantov pri vyplňovaní dotazníkov a pri zhromažďovaní súboru dokumentov.
Schengenské víza pre Maďarsko

Treťou možnosťou je obrátiť sa na pomoc rôznychcestovné kancelárie. Na internete si môžete vidieť veľa reklamy, ktoré sľubujú získanie schengenské víza, bez toho aby museli navštíviť veľvyslanectvo a dokonca aj bez podpisu plnej moci. Ceny za tieto služby však "skus". Výsledok takejto transakcie je navyše nejasný: môže sa stať, že neuvidíte ani pas, ani peniaze. Vízum do Maďarska stojí 35 eur a pre naliehavú registráciu je potrebné uhradiť 70 eur.

Teraz o hlavných vlastnostiach dizajnupovolenie na vstup. Hlavnou podmienkou na jeho získanie je platný zahraničný pas, ktorého platnosť uplynie najneskôr do troch mesiacov od dátumu vášho údajného odchodu z Maďarska. Vo svojom dokumente o cestovaní do zahraničia by mali byť aspoň dve prázdne stránky. Turistické víza do Maďarska môžu mať niekoľko typov: s jedným vstupom a viacerými vstupmi. Tieto naposledy fungujú počas jedného, ​​tri a piatich rokov. Je potrebné uviesť typ autorizácie vstupu, ktorú chcete pri vyplňovaní dotazníka prijať. Formulár je možné bezplatne stiahnuť z webovej stránky veľvyslanectva krajiny.

Visa do Maďarska pre Rusov
Aké dokumenty musím zbierať? Turistické víza do Maďarska vydá, ak žiadateľ predloží nasledujúce doklady: cestovný pas (originál a kópia prvej strany), nedávnu fotografiu 3,5 x 4 cm, kópiu pasu dokumentu (vnútorná, ktorý je ruský - stránka s osobnými údajmi a miesta bydliska) , úplne vyplnený a autogramiticky podpísaný dotazník. Tiež v súbore, ktorý chcete pripojiť nasledujúce typy papiera: zdravotného poistenia, hotelové rezervácie a vstupenky na oboch koncoch, a odkazy preukázanie svojej finančnej nezávislosti.

S týmito najnovšími dokumentmi,väčšinu ťažkostí. Môže to byť certifikát z práce o výške vášho platu za posledných šesť mesiacov, ako aj registráciu v tiesni. Môže to byť výpis z vášho bankového účtu (s prebytkom, samozrejme) alebo cestovné šeky. Víza do Maďarska môžu byť vydané pre obyvateľov s nízkym príjmom v Rusku, ak poskytujú sponzorský list od pozývajúcej strany osvedčenej notárom.

  • vyhodnotenia: