HĽADANIE

Karburátor DAAZ-4178: špecifikácie a úpravy

Už viac ako 100 rokov sa karburátor používaväčšina benzínových áut. Práca tohto prístroja spočíva v príprave zmesi výparov vzduchu a benzínu, ktoré vstupujú do spaľovacích komôr. Zvážte, ako karburátor DAAZ-4178 funguje, zistite jeho technické vlastnosti a dozviete sa, ako regulovať jeho činnosť.

DAAZ pre vozidlá UAZ a Volga

Veľa majiteľov automobilov UAZ, rovnako ako"Volga" s 402-m motorom sa zaujímajú o výber karburátorov pre svoje vozidlá. Ak analyzujeme všetky existujúce riešenia na trhu, najlepší prístup pre tieto motory je z agregátu Dmitrov.

karburátor daaz 4178

Karburátor DAAZ-4178 pre motoristov je považovaný za veľmi populárny model. Umožňuje výrazne zlepšiť dynamiku motora, ako aj správne nastavenie vedie k nižšej spotrebe paliva.

Usporiadanie karburátora

Tieto jednotky sú určené na vareniekvalitnej horľavej zmesi. Jednotka potom napája do spaľovacích komôr. Pomer paliva v zmesi je priamo úmerný množstvu vzduchu, ktorý prechádza zariadením.

Pravítko 4178 je dvojkomorovéemulzných systémov. Všeobecne platí, že celá linka a karburátor DAAZ-4178-1107010-30 obsahujú rovnaké zariadenie. V týchto karburátoroch sa uplatňujú všetky efektívne a osvedčené technológie. Tu si môžete všimnúť prítomnosť vyváženejšej plavákovej komory, systému postupného otvárania tlmičov a ďalších technológií.

Prístroj je zostavený zo štandardných jednotiek aagregáty a prakticky sa nelíši od iných vzorov. Karburátor pozostáva z hlavnej dávkovacej nádrže, systému voľnobehu, prechodových systémov, čerpadla, ekonostatu a EPHC.

Karburátor DAAZ-4178 - špecifikácie

Zvážte účel každého z hlavných systémovtejto jednotky. Tento model si vyberie mnoho motoristov. Modely s indexom 30 a 40 sú vhodné pre "Volga" a UAZ. Majitelia týchto zariadení hovoria o takýchto zariadeniach veľmi dobre. Majú široké možnosti prispôsobenia, rovnako ako prakticky bez problémov.

Základný dávkovací systém

Tento systém je navrhnutý tak, aby poskytoval potrebnémnožstvo zmesi paliva v rôznych prevádzkových režimoch motora. Je schopný pracovať so všetkými režimami, okrem voľnobehu. Takže pri strednom zaťažení motora je dávkovací systém povinný poskytnúť chudobnú palivovú zmes konštantného zloženia.

Ak považujeme zariadenie za najjednoduchšiekarburátor, a potom sa na to, čo má karburátor DAAZ-4178 špecifikácie, potom v najjednoduchšom štruktúry, ako je otvorenie škrtiacej klapky, pričom vzduch prechádza difúzorom pomalší ako vyhoreného paliva, ktoré spadá do komory rozprašovača. Zmes je teda obohatená. Aby sa zabránilo príliš bohatú zmes, inžinieri poskytli možnosť kompenzovať pomeru palivovej zmesi s pomerom vzduchu. Množstvo a objem vzduchu je možné nastaviť pomocou škrtiacich ventilov. V karburátorových jednotkách sú takéto kompenzačné procesy dávkovací systém.

Vo väčšine modelov od spoločnosti DAAZ tieto metódykompenzácia zloženia palivovej zmesi funguje na základe pneumatického brzdenia. Prichádza palivo a potom nie je striekané z plavákových komôr, ale cez špeciálny emulzný kanál. Ide o špeciálnu tubu. V stenách rúry existujú špeciálne technologické otvory. Uľahčujú výstup vzduchu prichádzajúceho zhora z prúdu. Tam je v tomto kanáli proces miešania a samotná zmes môže opustiť tieto technologické diery.

Pri otvorení škrtiacej klapkyklapka, zriedenie a objem zmesi narastajú. Tiež objemy paliva prechádzajúce cez trysky a množstvo vzduchu sa zvyšuje. Množstvo vzduchu je úplne úmerné objemu paliva. Tak sa poskytuje kompenzácia.

nastavenie dymu karburátora 4178 1107010

Stručne povedané, vytvorí GDSmotor všetky podmienky pre prácu na malých, stredných a vysokých nákladoch a režimoch. Tento karburátor DAAZ-4178-1107010-30 poskytuje motoru stabilitu výkonu a prevádzku vo všetkých možných režimoch prevádzky.

Princíp návrhu a prevádzky CXX

Pri voľnobehu motora pri minimálnej rýchlostije potrebný len veľmi malý objem zmesi. V takýchto podmienkach sa pozoruje plne uzavretá škrtiaca klapka. Avšak úroveň zriedenia v difúzore nestačí na spustenie GDS.

To je len pre tento karburátor DAAZ-4178-30má vo svojom dizajne systém voľnobehu. Jeho úlohou je pripraviť zmes, ktorá umožňuje zabezpečiť stabilnú prevádzku motora s úplne uzatvorenou klapkou.

Kanály systému spájajú zvláštnu dutinutlmivky a horné komory. Pri bežiacom motore pri voľnobehu vzniká pod tlmičom dostatočne vysoké podtlak. Keď je vystavené paliva, prichádza z kanálu pre emulziu do kanálu systému XX. Pomer paliva a vzduchu v zmesi závisí od schopnosti trysiek.

Ďalej sa zmes dostane do tlmiviek, kde potomzmiešané so vzduchom. Preto je medzi chlopňou a stenami komory technologická medzera. Táto medzera sa dá nastaviť pomocou skrutky, ktorá je namontovaná na páke klapky. Jedná sa o množstvo skrutky, pomocou ktorého je karburátor nastavený na DAAZ-4178-1107010.

Množstvo zmesi, ktoré prechádza cez kanálzadrosselnoe priestor, možno nastaviť pomocou špeciálnej skrutky s kužeľovou dýzou. Táto skrutka je zodpovedná za nastavenie kvality zmesi. Ak ho otočíte, prierez kanála sa zníži.

Ak sa škrtiaca klapka otvorí viachladko, potom výrazne zvyšuje množstvo vzduchu, ale objem paliva zostáva rovnaký, ako bol. GDS sa stále nedostáva do tohto procesu kvôli nedostatku zriedenia. Výsledkom je vyčerpaná zmes a porucha v činnosti motora.

karburátorová drážka 4178 1107010 30

Pre hladší prechod z voľnobehu napriemerný režim prevádzky karburátor DAAZ-4178-1107010-40 je vybavený špeciálnym prechodovým systémom. Pripojí svoje kanály k kanálom zodpovedným za voľnobeh. Tu je špeciálny otvor, ktorý je navrhnutý tak, aby po otvorení uzáveru vstúpil do zóny maximálneho zriedenia. Tento kanál tiež prijíma malú zmes do komôr. Z tohto dôvodu nie je žiadny náhly prechod medzi prevádzkovými režimami motora.

Pri voľnobehu, keď je klapka úplneuzavretý, je k zmesi vzduchu prídavok. Kompozícia je kompenzovaná prítomnosťou trysiek. Ak otočíte skrutku zodpovednú za množstvo zmesi, otvorí sa klapka. Priestor medzi chlopňou a komorou sa zvyšuje a množstvo vzduchu klesá. Zároveň sa zvyšuje rýchlosť kľukového hriadeľa. Ak odskrutkujete skrutku, frekvencia sa zníži. Na takom zariadení, ako je karburátor DAAZ-4178, sa nastavenie vykoná otáčaním nastavovacích skrutiek.

Zrýchľovacie čerpadlo

GDS karburátor je navrhnutý tak, aby poskytovalNeprerušená prevádzka len pri hladkom otvorení klapky. Ak ho otvárate ostrejším spôsobom, porušuje sa proces vzdelávania. Aby sa zabránilo zlyhaniu, má konštrukcia špeciálne čerpadlo. Umožňuje dočasne obohatiť palivovú zmes, ak sa škrtiaca klapka prudko otvorí.

Spustite zariadenie

Pri štarte motora sa kľukový hriadeľ otáčanízke otáčky. Vo vstupnej komore je dostatočne nízke vákuum a palivo sa veľmi rýchlo odparuje súčasne. Aj keď je motor studený, palivová para kondenzuje v prívodnom trakte.

Aby bol proces štartovania stabilnejší, je potrebné, aby karburátor DAAZ-4178-40 pripravil bohatšiu zmes. Tak sa vzduchová klapka zatvorí a plyn sa otvorí.

S cieľom uľahčiť proces spúšťania motora sa karburátory sú vybavené špeciálnym štartérom. V súlade s princípom činnosti je klapky, rovnako ako automatické zariadenie, ktoré ju otvorí.

Ekonostat

Toto zariadenie je určené prepracovať pri maximálnom zaťažení na ďalšie obohatenie zmesi. Je to rozprašovač, ktorý je inštalovaný na samom vrchu miešacej komory. Palivo v ekonostatu je napájané cez kanál, kde je inštalovaný palivový prúd.

Energeticky úsporný

Aby motor mohol produkovať maximálny výkon, zmes musí byť veľmi bohatá.

karburátor daaz 4178 1107010 40

Ak chcete variť, karburátorDAAZ-4178-1107010 a všetky ostatné modely sú vybavené tzv. Ekonomizérom. Tento systém umožňuje poskytnúť dodatočné množstvo paliva, ktoré vstupuje do rozprašovača. Neprechádza cez hlavný palivový prúd. Ak chcete aktivovať ekonomizér, použije sa špeciálna jednotka.

Karburátor DAAZ-4178 na UAZ

Táto konštrukcia je naopak komplikovanejšiatováreň karburátor. To je tiež dvojkomorový emulzia typu karburátor. Je charakterizovaná prítomnosťou zlepšené a vyrovnanejšie plavákovej komory. K zmesi sa mala vyššiu kvalitu, viac návrhári vytvorili zlepšenej vírniku kanál.

Stabilná prevádzka motora pri štarte a zaťaženítu je možné poskytnúť GDS. Pokročilý CXX podporuje stabilnejšiu prevádzku motora pri najnižšej možnej rýchlosti kľukového hriadeľa. Tento karburátor DAAZ-4178-1107010-40 umožňuje hladší prechod z voľnobehu na zaťaženie.

inštalácia

Inštalovať túto štruktúru na vlastnú päsťna UAZ, nebudú žiadne zložité zmeny. Inštalácia však vyžaduje silnejšie tesnenie z 126. karburátora. Ak máte vykonať inštaláciu, aby hrozilo, potom je tu riziko rozbiť pohon čerpadla.

montážne

Ako nainštalovať karburátor DAAZ-4178-1107010auto UAZ? Najprv musíte odstrániť vzduchový filter a teleso. Potom je zariadenie odstránené. Preto je potrebné odskrutkovať kolíky z kolektora a nahradiť ich novými a krátkymi. Elektrické ventily sú odstránené a relé na mieste je namontované na svojom mieste. Ďalej je namiesto starého karburátora namontovaný nový karburátor. Predtým je potrebné položiť dve tesnenia. Teraz musí byť spojka pripojená k rozdeľovacej hadici pomocou hadice. Potom je čas prejsť na inštaláciu riadiaceho okruhu EPHC.

nastavenie karburátora 4178

A v poslednej etape je karburátor upravený pre DAAZ-4178-1107010. Takže pomocou špeciálnych skrutiek dosiahnete optimálny výkon motora.

Ako nastaviť karburátor?

Aj keď sa dizajn modelu DAAZ-4178 mierne líši od ostatných modelov závodu v Dmitri, úprava nebude spôsobovať žiadne ťažkosti.

karburátor daase 4178 špecifikácie

Aby bolo možné nastaviť činnosť karburátora,Použite nastavovacie skrutky, ktoré sú zodpovedné za kvalitu a množstvo palivovej zmesi. Takže môžete nastaviť motor bežiaci na voľnobehu. Často sú režimy voľnobehu nestabilné a bez vhodného nastavenia vozidlo nepríde.

Nastavenie mechanizmu

Ďalej nastavíme karburátor DAAZ-4178. Proces kalibrácie je niekoľko jednoduchých krokov. Najprv musíte dobre zahriať napájaciu jednotku. Skrutka, ktorá je zodpovedná za kvalitu zmesi na karburátore, musí byť odskrutkovaná takmer úplne a potom dotiahnite približne 2,5 otáčky.

Skrutka, ktorá je zodpovedná za množstvo zmesi paliva,je potrebné na nastavenie rýchlosti. Aby ste to dosiahli, musíte otáčať skrutkou, kým sa otáčky nezhodnú okolo 850-950. Ďalej s pomocou tej istej kvalitnej skrutky nájdeme najvyššiu rýchlosť, potom pomocou ďalšej nastavovacej skrutky sa vrátime o 900 otáčok. Tieto činnosti je potrebné opakovať, kým sa rotačná kvalita skrutky nezvýši rýchlosť kľukového hriadeľa.

karburátorová drážka 4178 1107010

Ak rýchlosť začne klesať, zistíte prechod z bohatej na štíhlej zmesi. Zostáva len utiahnuť kvalitnú skrutku a nechať ju v tomto bode.

Teraz sa už nemôžete dotýkať karburátoraDAAZ-4178. Úprava je dokončená. Ale je to tak, ak prudko kliknete na plynový pedál, prechod z maximálnej rýchlosti na nečinnosť prešiel normálne. Ak tomu tak nie je, potom musíte pomaly otáčať kvalitnou skrutkou.

Tak sme zistili, aký má karburátor DAAZ-4178 technické charakteristiky.

  • vyhodnotenia: